Adatkezelési tájékoztató // Ecto:[Polis]

Adatkezelési tájékoztató

Az ectopolis.hu weboldal elkötelezett a látogatók személyes adatainak védelmében, ezért arra törekszik, hogy adatvédelmi és adatkezelési politikája teljes egészében megfeleljen a hatályos jogszabályok rendelkezéseinek, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló a 2011. évi CXII. törvényben, valamint a Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezményben rögzítetteknek.

Az ectopolis.hu weboldal üzemeltetői kötelezettséget vállalnak arra, hogy látogatók által rendelkezésre bocsátott adatokat bizalmasan kezelik, harmadik félnek nem adják át. Jelen adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatóban meghatározott szabályok a látogató nem nyilvánosságra szánt, hanem az ectopolis.hu weboldal rendelkezésére bocsátott személyes adatai védelmére vonatkoznak. A látogató által önszántából nyilvánosságra hozott saját személyes adataira jelen szabályok nem vonatkoznak. Az oldal üzemeltetője továbbá kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését és jogosulatlan felhasználását.

Jelen adatvédelmi tájékoztató a visszavonásáig érvényes!

Adatkezelési alapfogalmak

Adatkezelés
Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése is.

Hozzájárulás
Az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

Személyes adat
Bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Tiltakozás
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.

Jogi nyilatkozat

Az ectopolis.hu weboldalon és annak aloldalain található összes tartalom a portál üzemeltetőjének kizárólagos tulajdonát képezi. Az üzemeltető fenntart minden, az oldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. Az üzemeltető előzetes és írásos hozzájárulása nélkül tilos az oldal egészének vagy részeinek feldolgozása és/vagy értékesítése. Ezen részek további felhasználása, sokszorosítása, terjesztése, adatbázisban történő tárolása, letölthetővé tétele, kereskedelmi forgalomba hozatala szigorúan tilos.

Az ectopolis.hu weboldal és annak aloldalai teljes egészében szerzői jogvédelem alatt állnak. A jogosulatlan vagy törvénysértő felhasználás büntető- és polgári jogi jogkövetkezményeket von maga után. Értesüléseinket, írásainkat kizárólag egyértelmű, minden közlésnél feltüntetett hivatkozással lehet átvenni.

Az ectopolis.hu weboldalnak nem áll módjában kontrollálni azon oldalak adatközlését, melyekre az egyes cikkek, interjúk forrásaként hivatkozik, így az ezeken az oldalakon található hibás adatközlésért, esetleges jogsértésért semmiféle felelősséget nem vállal. Úgyszintén nem vállal felelősséget a tájékoztatásából származó esetleges félreértésekért és a portálról már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, ezáltal elérhető korábbi oldalaiért, írásokért, cikkekért, szövegrészekért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének szükséges gondoskodnia.